اخبار

روز شمار رویداد های مهم

روز شمار رویداد های مهم کشوری در حوزه صنعت و معدن و تجارت

شمارش معکوس
باطل شده


مهم ترین رویداد ها

بعد از

ارسال مقاله

شرکت در همایش

پیام سردبیر

همایش ریاضی

استفاده از منابع عظیم کشور می تواند گام بزرگی در مسیر توسعه کشور باشد . ایمیدکو یکی از پایگاه های اطلاع رسانی حوزه صنعت و معدن می باشد . امید است اطلاعات و اخبار منتشر شدن در این پایگاه خبری مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. اخبار و اطلاعات منتشر شده در این پایگاه خبری از منابع خبری و خبرگزاری های مطرح ایران جمع آوری و منتشر می گردد. بخش تحریریه ایمیدکو روزانه به انتشار اخبار تولیدی در این حوزه هم می پردازد. برای ارتباط با سردبیر این پایگاه می توانید با شماره تماس ها ما در ارتباط باشید .

گفتگوگفت و گو با دکتر مهدی کرباسيان، معاون وزير و رئيس هيات عامل ايميدرو

 سياست ايميدرو   حمايت از بخش خصوصی است
   
ائلدار محمدزاده   صديق، مجله مهندسی متالورژی
   
معاون وزير صنعت،   معدن و تجارت و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران   (ايميدرو) در پاسخ به سوالات خبرنگاران نشريه مهندسی متالورژی، حمايت از بخش   خصوصی را سياست دولت و ايميدرو عنوان کرد.
   
به گزارش   روابطعمومی ايميدرو، دکتر کرباسيان گفت: بر اين اساس برنامه راهبردی ايميدرو   اوايل سال 93 با اولويت بهرهمندی بيشتر از بخش خصوصی بازنگری ميشود. بنابراين   گزارش راهبرد جديد ايميدرو با اين ديدگاه در حال تدوين است و بزودی اعلام خواهد   شد. دکتر کرباسيان در اين گفت وگو به لزوم مديريت منسجم در صنعت فولاد کشور   تاکيد کرد و گفت: در سالهای واگذاری نقش ايميدرو و تاثيرگذاری آن بر صنايع معدنی   بسيار کم رنگ و تا حدی در مرحله حذف قرار گرفت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت   در بخشی از سخنان خود، خطاب به دولت گفت: از دولت تدبير و اميد انتظار ميرود در   جهت حفظ منافع ملی کشور تصميم مقتضی را اخذ نموده و برای اين صنعت متولی و مسئول   تعريف نمايد. آنچه در ادامه ميآيد، مشروح گفت وگوی مجله مهندسی متالورژی   با دکتر کرباسيان، معاون وزير و رييس هيات عامل ايميدروست.
 
مهندس متالورژی: تحليل جنابعالی نسبت به جايگاه صنعت فولاد کشور در جهان چيست و آينده را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ دکتر کرباسيان: بررسی صنعت فولاد ايران از نظر جايگاه جهانی با توجه به آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان ميدهد ايران در سال 2013 ميلادی بيش از 15 ميليون و 400 هزار تن فولاد خام که 6/6 درصد بيشتر از سال 2012 است، توليد کرد و توانست در بين کشورهای منطقه خاورميانه در جايگاه نخست قرار گيرد. اين انجمن در گزارش خود ايران را با توليد 15 ميليون و 400 هزار تن فولاد خام به عنوان پانزدهمين فولادساز بزرگ جهان در سال 2013 ميلادی معرفی کرده است. با توجه به طرح های در دست اجرای فولادی در کشور، توليد فولاد در ايران در مسير توسعه قرار دارد.
 
به هرحال کشور ما در رديف کشورهای در   حال توسعه است و بديهی است متناسب با رشد و توسعه کشور، نياز به محصولات فولادی   بيشتر خواهد بود. مهندسی متالورژی : چه بخش از صنعت فولاد کشور نياز به کار   بيشتر دارد؟ دکتر کرباسيان : بررسيهای اخير نشان ميدهد که تامين مواد اوليه از   جمله سنگ آهن و گندله به عنوان يکی از مشکلات بزرگ توسعه واحدهای فولادی کشور   ميباشد.
   
با توجه به   فعاليتهای اکتشافی اخير و برنامهريزی در جهت توسعه واحدهای گندله سازی، انشاا...   در آينده نزديک شاهد رفع کمبودها و سرعت بخشيدن به توليد خواهيم بود. ساماندهی   سيستم جمعآوری قراضه آهنی و مديريت علمی بر آن از ديگر مشکلات تامين مواد آهنی   واحدهای فولادی کشور ميباشد که لازم است برنامهريزی و مديريت دقيقی بر آن انجام   شود. مهندسی متالورژی: مشکلات فعلی صنايع فولاد از چه عواملی   سرچشمه ميگيرد؛ اين برنامهها تا چه حد مربوط به برنامه های کلان کشور است و چه   اندازه مربوط به مديريت ها، راهکار شما در اين زمينه چيست؟ دکتر کرباسيان: در   صنعت فولاد، فراهم بودن زيرساختها (آب، برق، راه و   گاز) و تامين مواد اوليه از جمله مسايل مهمی است که برای اجرای طرحهای فولادی   بايد به آنها توجه شود و در صورتی که هر کدام از آنها فراهم نباشد، طرح با مشکل   همراه خواهد بود.
 
نکته ديگری که در اجرای طرحهای فولادی   بايد به آن توجه کرد، عدم بررسی و مطالعات فنی اقتصادی دقيق و ظرفيت طرحها است.   مطالعات اخير نشان ميدهد که طرحهای با ظرفيت پايين، از نظر اقتصادی مقرون به   صرفه نميباشند. از ديگر نکاتی که ميتوان به آن اشاره کرد، عدم وجود مديريت   يکپارچه بر فولاد کشور است. با واگذاری واحدهای فولادی کشور از يکپارچگی کاسته   شده است.
   
بسياری از مشکلات و   کمبودهايی که از لحاظ زيربناها و ... شاهد آن هستيم، به دليل عدم وجود مديريت   صحيح و برنامهريزيهای دقيق بوده است. در حال حاضر تعدادی از طرحها از لحاظ مکان   طرح دچار مشکل ميباشد و هزينههای سنگين را تحميل ميکند. برای مثال در جايی که   توانايی برداشت آب برای اجرای طرح های فولادی را ندارد، بايد برای آبرسانی از   کيلومترها فاصله، آب تامين نمود و همچنين مسئله مهم حمل و نقل چند باره مواد و   محصول ميباشد. ضمنا لازم است کليه دستگاههای اجرايی و مسئولان ذيربط از جمله   استانهای کشور در جهت تامين زيربناها، همکاری لازم و کافی بعمل آورند . مهندسی متالورژی:   تحريمها تا چه ميزان بر فناوری موجود در صنايع فولاد تاثير گذاشته و به طور کلی   تا چه ميزان با فناوريهای روز دنيا هماهنگ هستيم. دکتر کرباسيان: در خصوص بيان   مشکلات ناشی از تحريمها، قابل ذکر است که قرار بوده طرحهای استانی فولاد از زمان   شروع (سال 1386) طی سه سال به بهرهبرداری برسد که تاکنون به نتيجه   نرسيده است.
 
همچنين به دليل شرايط تحريمی، تاکنون   تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهای توليد ، با قيمت های بالا و تاخير   زياد انجام شده است. بر اساس توضيحات فوق مشخص است که تحريمها به عنوان يک نکته   مثبت نبوده اما بنا به وظيفه در جهت حفظ منافع ملی و جلوگيری از تعطيلی واحدها،   تلاشهای زيادی انجام شد تا اثر منفی تحريمها به حداقل ممکن برسد؛ که يکی از اين   تلاشها، تشويق در بوميسازی از طريق مهندسی معکوس و تامين برخی تجهيزات مورد نياز   بوده است، که ميتوان به عنوان موفقيتهای اقتصاد مقاومتی از آن نام برد. مهندسی متالورژی:   با توجه به وضعيت انرژی و مراحل بعدی هدفمندسازی يارانههاقابليت رقابت با ساير   کشورها به ويژه کشورهايی مثل هند، چين و ترکيه را چگونه ارزيابی مينماييد؟ دکتر   کرباسيان: کشور چين دارای منابع بسيار زياد زغالی است و عمده توليد فولاد آن به   روش کوره بلند توليد ميشود، اما هند و ترکيه حدود 60-70 درصد فولاد خود را از   طريق روش کوره قوس توليد ميکنند با اين تفاوت که در هند عمده تامين مواد آهنی از   طريق توليد آهن اسفنجی انجام ميشود.
 
روش کوره قوس نسبت به کوره بلند از   مصرف انرژی بالاتری برخوردار است (البته با ترکيب شارژ آهن اسفنجی). بديهی است   بهای انرژی در روش توليد فولاد به روش کوره قوس تاثيرگذارتر است از اين جهت لازم   است آزادسازی قيمت انرژی برای صنايع فولاد با دقت همراه با رفع مشکلات اين صنعت   و افزايش بهره وری صورت گيرد در غير اين صورت تصميم زود هنگام و سريع در خصوص   مبحث تعيين بهای انرژی ميتواند باعث غيراقتصادی شدن اکثر واحدهای توليدی و   تعطيلی آنها شود. يکی از راههای کاهش وابستگی صنعت به منابع انرژی، خلق   فناوريهای جديد با هدف حفاظت از منابع طبيعی، ارتقای فرآيندهای نوين توليد فولاد   سازگار با محيط زيست و افزايش بهرهوری در واحدهای توليدی ميباشد.
   
مهندسی متالورژی:   استانداردهای فولادهای توليدی در مقايسه با استانداردهای جهانی چگونه است؟ دکتر   کرباسيان: فولادهای توليد شده در واحدهای بزرگ فولادسازی کشور تلاش شده از   استانداردهای جهانی برخوردار شوند و سابقه صادرات محصولات فولادی به کشورهای   مختلف جهان اثبات اين ادعا است، اما با توجه به تنوع بسيار زياد انواع فولادها   لازم است سخت افزار و نرم افزارهای مورد نياز جهت توسعه توليد و توليد به سمت   فولادهای آلياژی و کيفيتر فراهم شود . مهندسی متالورژی:   نظر خود را در مورد واردات اقلام فولادی اعم از مقاطع و ورق بيان نماييد. دکتر   کرباسيان: بر اساس آمارها در حال حاضر مصرف فولاد کشور حدود 23 ميليون تن در سال   برآورد شده است که حدود 15 ميليون تن آن در داخل کشور توليد ميشود. به جز   مجوزهای صادره برای بخش خصوصی در جهت افزايش ظرفيت توليد فولاد کشور، ايميدرو   نيز در حال اجرای 7 طرح فولاد استانی ميباشد که اين طرحها هر کدام به ظرفيت 800   هزار تن بوده و قابل افزايش تا يک ميليون تن هستند، با بهرهبرداری از آنها در   مجموع 7 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد خام کشور افزوده ميشود ضمن اينکه برخی   ديگر از طرحهای در دست اجرای زير سقفی فولادی کشور به زودی وارد فاز بهرهبرداری شده   و در مرحله توليد قرار خواهند گرفت. به هر حال فولاد نيز مانند ساير موارد بازار   خود را دارد اگر ما بتوانيم توليد اقتصادی و قابل رقابت از هر حيث با جهان داشته   باشيم در ازای واردات ميتوانيم صادرات داشته باشيم. بايد مثل رود بود چرا که رود   هميشه مسير خود را پيدا ميکند و به آنجا ميرود که نياز زمين است و چالهها را پر   ميکند. محدوديتها نميتواند تا ابد ادامه داشته باشد، قوانين در جهت کمک به توليد   داخل وضع ميشوند تا توليد کشور ارتقا يابد اما اگر اين کمکها مديريت نشود، به   هدر رفتن منابع را به دنبال خواهد داشت و آن وقت است که مصرفکننده به سمت رفع   نيازها، از بازار داخل بيرون خواهد رفت. مهندسی متالورژی:   در مورد صنعتی بزرگ مثل فولاد مسلما کشور بايد دارای نقشه راه باشد.
 
آيا چنين نقشهای وجود دارد؟ در اين   مورد از دولت تدبير و اميد چه انتظاری است و چه بايد کرد. نقش ايميدرو دراين   زمينه چيست؟ دکتر کرباسيان: قطعا وجود نقشه راه برای صنعت فولاد ضروری است و در   اين زمينه بايد ذکر شود طرحی تحت عنوان "طرح جامع فولاد " حدود سال 83   تنظيم شد. اين طرح اکنون با شرايط جديد ور در حال بازنگری است و اميد است در   آينده نزديک يک سند چشم انداز و نقشه راه صنعت فولاد ارايه شود. همانطورکه قبلا   ذکر شد صنعت فولاد کشور نياز به يک مديريت منسجم دارد
 
در اين سالهای واگذاری نقش ايميدرو و   تاثيرگذاری آن بر صنايع معدنی بسيار کم رنگ و تا حدی که در مرحله حذف قرار گرفت.   از دولت تدبير و اميد انتظار ميرود در جهت حفظ منافع ملی کشور تصميم مقتضی را   اخذ نموده و برای اين صنعت متولی و مسئول تعريف نمايد. مهندسی متالورژی: چنانچه   سخنی ناگفته باقی مانده بيان فرماييد. دکتر کرباسيان: حمايت از بخش خصوصی، سياست   دولت و ايميدرو است و بر اين اساس برنامه راهبردی ايميدرو اوايل سال 93 با   اولويت بهرهمندی بيشتر از بخش خصوصی بازنگری ميشود. راهبرد جديد ايميدرو با اين   ديدگاه در حال تدوين است و بزودی اعلام خواهد شد.

محور های اجلاس

محورهای ویژه اجلاس:

 

 • تشویق هلدینگ ها برای سرمایه گذاری در حوزه معدن،
 • بررسی شرایط کاری پیمانکاران ایرانی در حوزه صنعت معدن
 • بررسی مزیت سرمایه گذاری و نقش صنعت معدن در بودجه سال 1394 (کنترل حقوقی، ابزار تشویقی برای معدن داران)
 • بررسی موانع و ارائه راه حل های مناسب و کارا در جهت رونق دادن صنعت معدن خاورمیانه
 • بررسی و شناسایی فرصت های رشد در حوزه صنعت معدن
 • بررسی حمایت های سازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران
 • بررسی نمونه ای نقش ویژه صنعت مس و آهن در توسعه کشور
 • بررسی بهره وری  نیروی انسانی و نقش آن در صنایع معدنی
 • بررسی و تحلیل مقایسه ذخایر و ارزش مواد معدنی با نفت
 • بررسی وضعیت صادرات مواد معدنی در سال جاری
 • بررسی فرهنگ ایمنی ، آموزش و نقش آن در پیشگیری از حوادث  در معادن
 • بررسی آلودگی آب در صنایع معدنی
 •  بررسی مصرف حامل های انرژی و مولدهای مقیاس کوچک معادن در حال بهره¬برداری کشور
 • بررسی کاربردهای تکنولوژی هسته ای در بخش معدن
 • بررسی اجرای سیستم فاضلاب معادن کشور با رویکرد حفظ محیط زیست
 • بررسی تاثیرات تحقق لوزان در رشد صنعت معدن ایران
 • بررسی راهکارهای آشتی دو بخش معدن و محیط زیست
 • بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی پیشروی معدنی در ایران
 • بررسی مدیریت انفال معدنی و عدالت اجتماعی
 • بررسی چالش ها ، راهکارها و مزیت های توسعه همکاری های تجاری ایران و افغانستان

 

ادامه مطلب

درباره اجلاس:

خاورمیانه با داشتن 4 درصد خاک دنیا در حدود 60 درصد ذخایر قطعی نفت دنیا را دارا است. رتبه دوم مربوط به کشورهای حوزه اوراسیا با مساحتی معادل 36 درصد خاک دنیا و 11 درصد ذخایره قطعی نفت دنیا است. ایران از نظر تولید کل منابع طبیعی با سهم 2.3 درصد رتبه 10 دنیا را دارد. از این مقدار 86.2 درصد مربوط به سوخت های فسیلی (شامل نفت، گاز و ذغال سنگ) و 13.8 درصد مربوط به سایر مواد معدنی اعم از مواد معدنی فلزی، غیر فلزی و سنگ های قیمتی است.

جایگاه مناسب ایران زمینه ساز شکل گیری و تمرکز قابل توجه منابع طبیعی در این مرز و بوم شده است. ایران با حدود 1% مساحت جهان حدود 7% ذخایر کشف شده دنیا اعم از مواد معدنی، نفت و گاز را داراست که خود حاکی از وجود پتانسیل مناسب سرمایه گذاری در این بخش است. تولید بیش از 64 نوع ماده معدنی، ایران را جزء 15 کشور برتر معدن‌خیز جهان قرار داده است. رتبه ایران در تولید برخی مواد معدنی خود گویای این مهم می باشد.

جالب توجه است که بدانیم که تا کنون حدود 42 میلیارد تن ذخایر معدنی شناسایی شده است که برخی از ذخائر معدنی ایران در کلاس جهانی World Class هستند. برای مثال می توان از معادن سرب و روی انگوران، مهدی آباد، معادن آهن چادرملو و گل گهر و بافق و از معادن مس می توان معادن سرچشمه، سونگون و از معادن طلا می توان معدن ساری گون و از مواد صنعتی و غیرفلزی می توان از ذخائر پتاس و املاح تبخیری و غیره نام برد. رخداد ذخائر در کلاس جهانی حاکی از این نوید برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که بدانند امکان اکتشاف و شناسایی ذخائر جدید از این نوع مواد معدنی در کلاس جهانی باز هم در ایران وجود دارد.از طرف دیگر باید بدانیم که انواع تیپ های مختلف کانساری طلا و آهن که در دنیا وجود دارد امروز در ایران شناسایی و اکتشاف شده است که همه این ها حاکی از پتانسیل بالای معدنی ایران و ضرورت سرمایه گذاری و اکتشاف در آنها است. بنابراین باید با برنامه ریزی دقیق و استفاده از روش های اکتشافی و فن آوری های نوین و همچنین هماهنگی های لازم جهت سرمایه گذاری در مورد اکتشافات آنها اقدام گردد.

از دیگر توانایی های این بخش می توان به این نکته اشاره کرد که بیش از 20% ارزش اسمی بورس و سهم مواد معدنی بدون نفت و گاز نزدیک به 1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به بخش معدن (بدون احتساب صنایع معدنی) تعلق دارد. شرکت های معدنی در ایران دارای بالاترین و با ثبات ترین حاشیه سود از میان 100 شرکت برتر در داخل کشور می باشند و همچنین تولید برخی صنایع معدنی نظیر فولاد، مس، روی، سیمان و نیز پتروشیمی نه تنها نیاز کشور را تامین می کند بلکه به بازارهای جهانی نیز صادر می شود.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که از منابع معدنی برخوردار هستند، صنعت معدنکاری به دلیل داشتن مزیت بالای اقتصادی به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی مطرح است. ارزش افزوده کامل صنعت معدنکاری زمانی محقق می گردد که زنجیره ارزش این حوزه تکمیل گردد (زنجیره ارزش از اکتشاف آغاز و با صنایع معدنی تکمیل می گردد).

یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران اتکاء بیش از حد به درآمدهای نفتی می باشد. برای خروج از اقتصاد تک محصولی متکی بر نفت می بایست محصول خروجی با کیفیت از معادن در اختیار واحدهای صنعتی داخلی و یا بازارهای جهانی خارجی قرار گیرد تا نقش مهمی در چرخه درآمد زایی اقتصادی مملکت ایفا نماید.

امروزه، کاهش ذخایر معدنی با عیار بالا و ترکیبات کانی شناختی ساده، سبب شده است که معادنی با عیار بسیار پایین و ترکیبات کانی شناختی بسیار پیچیده­تر نیز مورد استفاده قرار گیرند که همین امر، یکی از عوامل اصلی پیشرفت در عرصه فرآوری مواد معدنی به حساب می آید. چرا که با پیشرفت تکنولوژی در بخش فرآوری می توان از معادن متروکه یا معادنی که در گذشته با تکنولوژی قدیمی توان پرعیار سازی امروزه را نداشته اند نیز بهره برداری نمود و روی چنین معادنی که به حالت تعلیق و یا کاملا رها شده اند نیز سرمایه گذاری کرد. در ایران از مواد معدنی مثل فسفات، پتاس، املاح تبخیری و آلونیت (ماده اولیه جهت استحصال آلومینیوم) در کشور صدها و میلیون ها تن ذخیره زمین شناسی وجود دارد که متأسفانه بدلیل داشتن عیار کم و یا مشکلات دیگر فرآوری، هنوز نتوانسته ایم از آنها در صنایع معدنی مربوطه بهره برداری نماییم که می باید با ایده­های نوین این مواد معدنی فرآوری گردیده و در صنعت مورد بهره برداری قرار گیرد.

از میان 43 مورد مخاطرات زمین شناختی شناخته شده، 32 مورد آن در کشور ایران رخ داده است. تنوع مخاطرات زمین شناختی سبب گردیده کشور ایران بعنوان یکی از کشورهای حادثه خیز جهان محسوب شده و متأسفانه سالیانه بخشی از درآمدهای کشور صرف جبران بخشی از خسارات های ناشی از مخاطرات طبیعی می گردد. توجه به کاهش اثرات سوء مخاطرات زمین شناختی در کنار پتانسیلها و منابع معدنی موجود در کشور از قبیل نفت، گاز، معادن فلزی و غیر فلزی و منابع اقتصادی ناشناخته دریایی نقش مهمی در توسعه پایدار و متوازن کشور خواهد داشت.

با بیان مطالب فوق معلوم می شود که راه طولانی در پیش داریم و جایگاه کشور ما در جهان کجاست. اگر شتابی مناسب به این فعالیت ها داده نشود، در آینده نه تنها جایگاهی در صادرات نخواهیم داشت بلکه با روند رو به رشد فعالیت های کشورهای دیگر، متاسفانه باید به کشورهای دیگر سپرد. از سوی دیگر ورود گسترده به این حوزه می تواند شرایط مناسبی در حوزه های گوناگون برای کشور به ارمغان بیاورد.  

لذا موسسه بین المللی پردیس شریف با همکاری ویژه دانشگاه صنایع و معادن ایران اقدام به برگزاری اجلاس بین المللی پیشتازان  توسعه معدن و صنایع معدنی در شهریور ماه سال 1394 نماید تا منجر به گردهمایی و تبادل نظر مسئولین ، صاحب نظران ، متخصصان و فعالان و کارشناسان زبده و برتر کشور گردد تا بتوانند راهبردی مناسب برای توسعه مهم معدن گردند.           

راهنماي تدوين مقاله کامل

عنوان در 1 يا 2 خط، فونتB Titr 14pt

نويسنده اوّل ، نويسنده دوّم ،  فونت: BZar، اندازه فونت 14و ضخیم

خلاصه: فونت: BZar، اندازه فونت 10و ضخیم

هر مقاله بايد داراي يک خلاصه 100 تا 150 کلمه­اي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده، داراي حواشي 40 میلیمتری از لبه­راست و 35 میلیمتری از لبه چپ باشد. اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد ولي يک مقدمه تلقي نمي گردد. فونت اين بخش از نوع (B Zar 9pt) مي­باشد. محل قرارگيري اين بخش در حدود 90 الي 120میلیمتر از بالاي صفحه است.

کلمات کليدي: حداکثر 5 کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند فونت: BZar، اندازه فونت 9)

1. مقدمه (با 2 خط 9pt فاصله از کلمات کليدي)

اين راهنما به منظور استفاده مولفين مقالات کامل براي نوشتن مقالات فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين کنگره تهيه شده است. رعايت اين ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است. توجه نماييد که متن حاضر نيز با رعايت همين ضوابط تهيه شده است و مي‌تواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد (البته پس از حذف علائم و توضيحات راهنماي اضافي. (B Zar) فونت: BZar، اندازه فونت 10)

از فونت(B Zar 10pt) و فاصله خطوطsingle  در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. متن مقاله بصورت تک ستوني تهيه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Titr 10pt) ، با شماره بخش و با فاصله دو خط خالي از بخش قبلي و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگرافها، بجز اولین پاراگراف بعد از متن، بصورت هماهنگ 10 میلیمتر فرورفتگی داشته باشد.

2. ارسال مقالات کامل: فونت: BZar، اندازه فونت 10و ضخیم)

کليه مقالات کامل توسط داوران اجلاس مورد ارزيابي قرار مي­گيرند. به اين منظور لازم است فايل‌هاي مقاله، که مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده است، با فرمت هاي docx وpdf که شامل کليه فونتهاي بکار رفته باشد از طريق ایمیل اجلاس ارسال گردد. به اين منظور ضروري است در هنگام ايجاد فايل PDF گزينه “do not send fonts to Adobe PDF”  غيرفعال گردد.. همچنين فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و کليه اجزاء آن شامل شکل‌ها و جداول باشد.

3. حداکثر صفحات  فونت: BZar، اندازه فونت 10و ضخیم

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شکل‌ها و جداول مي¬باشد، 8 صفحه است.

4. زيرنويسفونت: BZar، اندازه فونت 10و ضخیم

در صورت نياز به استفاده از زيرنويس، از فونت (B Zar 9pt)استفاده شود.

5. شکلهافونت: BZar، اندازه فونت 8و ضخیم

کليه شکلها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. شکلها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسيم گردند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه­اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر شکل داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد، شکل 1. همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت BZar 8در زير شکل نوشته مي­شود8 pt) فونت: BZar، اندازه فونت 10)

6. جداولفونت: اندازه فونت 8و ضخیم

کليه جداول بايد در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند. حروف، علائم و عناوين بايد به اندازه¬اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند. هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (B Nazanin 9pt Bold) در بالاي جدول نوشته مي شود. يک خط خالي در بالا و پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي­کند.

7. نتيجه­ گيري فونت: BZar، اندازه فونت 10و ضخیم

هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمع­بندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجه­گيري بپردازد.

8 مراجع فونت: BZar، اندازه فونت 8و ضخیم

فهرست مراجع بعنوان آخرين بخش مقاله با فونت (Times New Roman 10pt) نوشته مي­شوند. ترتيب آنها مطابق با ترتيب طرح آنها در داخل متن مي­باشد و فقط شامل مواردی است که مستقيما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است. همچنین بایستی از علامت [ ] دقیقا در همان محل استفاده از مرجع برای شماره گذاری استفاده نمود. در تعريف هر مرجع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهاي موجود ذکر گردد. براي مراجع فارسي، از فونت (B Zar 8) استفاده گردد.

توجه داشته باشید که :

                بیش از 50 درصد مقالات پذیرفته شده در مجلات ISI  و  ISC  ( علمی – پژوهشی )چاپ خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایمیدکو  می باشد