اخبار

روز شمار رویداد های مهم

روز شمار رویداد های مهم کشوری در حوزه صنعت و معدن و تجارت

شمارش معکوس
باطل شده


مهم ترین رویداد ها

بعد از

ارسال مقاله

شرکت در همایش

پیام سردبیر

همایش ریاضی

استفاده از منابع عظیم کشور می تواند گام بزرگی در مسیر توسعه کشور باشد . ایمیدکو یکی از پایگاه های اطلاع رسانی حوزه صنعت و معدن می باشد . امید است اطلاعات و اخبار منتشر شدن در این پایگاه خبری مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد. اخبار و اطلاعات منتشر شده در این پایگاه خبری از منابع خبری و خبرگزاری های مطرح ایران جمع آوری و منتشر می گردد. بخش تحریریه ایمیدکو روزانه به انتشار اخبار تولیدی در این حوزه هم می پردازد. برای ارتباط با سردبیر این پایگاه می توانید با شماره تماس ها ما در ارتباط باشید .

گفتگوگفت و گو با دکتر مهدی کرباسيان، معاون وزير و رئيس هيات عامل ايميدرو

 سياست ايميدرو   حمايت از بخش خصوصی است
   
ائلدار محمدزاده   صديق، مجله مهندسی متالورژی
   
معاون وزير صنعت،   معدن و تجارت و رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران   (ايميدرو) در پاسخ به سوالات خبرنگاران نشريه مهندسی متالورژی، حمايت از بخش   خصوصی را سياست دولت و ايميدرو عنوان کرد.
   
به گزارش   روابطعمومی ايميدرو، دکتر کرباسيان گفت: بر اين اساس برنامه راهبردی ايميدرو   اوايل سال 93 با اولويت بهرهمندی بيشتر از بخش خصوصی بازنگری ميشود. بنابراين   گزارش راهبرد جديد ايميدرو با اين ديدگاه در حال تدوين است و بزودی اعلام خواهد   شد. دکتر کرباسيان در اين گفت وگو به لزوم مديريت منسجم در صنعت فولاد کشور   تاکيد کرد و گفت: در سالهای واگذاری نقش ايميدرو و تاثيرگذاری آن بر صنايع معدنی   بسيار کم رنگ و تا حدی در مرحله حذف قرار گرفت. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت   در بخشی از سخنان خود، خطاب به دولت گفت: از دولت تدبير و اميد انتظار ميرود در   جهت حفظ منافع ملی کشور تصميم مقتضی را اخذ نموده و برای اين صنعت متولی و مسئول   تعريف نمايد. آنچه در ادامه ميآيد، مشروح گفت وگوی مجله مهندسی متالورژی   با دکتر کرباسيان، معاون وزير و رييس هيات عامل ايميدروست.
 
مهندس متالورژی: تحليل جنابعالی نسبت به جايگاه صنعت فولاد کشور در جهان چيست و آينده را چگونه ارزيابی ميکنيد؟ دکتر کرباسيان: بررسی صنعت فولاد ايران از نظر جايگاه جهانی با توجه به آمارهای انجمن جهانی فولاد نشان ميدهد ايران در سال 2013 ميلادی بيش از 15 ميليون و 400 هزار تن فولاد خام که 6/6 درصد بيشتر از سال 2012 است، توليد کرد و توانست در بين کشورهای منطقه خاورميانه در جايگاه نخست قرار گيرد. اين انجمن در گزارش خود ايران را با توليد 15 ميليون و 400 هزار تن فولاد خام به عنوان پانزدهمين فولادساز بزرگ جهان در سال 2013 ميلادی معرفی کرده است. با توجه به طرح های در دست اجرای فولادی در کشور، توليد فولاد در ايران در مسير توسعه قرار دارد.
 
به هرحال کشور ما در رديف کشورهای در   حال توسعه است و بديهی است متناسب با رشد و توسعه کشور، نياز به محصولات فولادی   بيشتر خواهد بود. مهندسی متالورژی : چه بخش از صنعت فولاد کشور نياز به کار   بيشتر دارد؟ دکتر کرباسيان : بررسيهای اخير نشان ميدهد که تامين مواد اوليه از   جمله سنگ آهن و گندله به عنوان يکی از مشکلات بزرگ توسعه واحدهای فولادی کشور   ميباشد.
   
با توجه به   فعاليتهای اکتشافی اخير و برنامهريزی در جهت توسعه واحدهای گندله سازی، انشاا...   در آينده نزديک شاهد رفع کمبودها و سرعت بخشيدن به توليد خواهيم بود. ساماندهی   سيستم جمعآوری قراضه آهنی و مديريت علمی بر آن از ديگر مشکلات تامين مواد آهنی   واحدهای فولادی کشور ميباشد که لازم است برنامهريزی و مديريت دقيقی بر آن انجام   شود. مهندسی متالورژی: مشکلات فعلی صنايع فولاد از چه عواملی   سرچشمه ميگيرد؛ اين برنامهها تا چه حد مربوط به برنامه های کلان کشور است و چه   اندازه مربوط به مديريت ها، راهکار شما در اين زمينه چيست؟ دکتر کرباسيان: در   صنعت فولاد، فراهم بودن زيرساختها (آب، برق، راه و   گاز) و تامين مواد اوليه از جمله مسايل مهمی است که برای اجرای طرحهای فولادی   بايد به آنها توجه شود و در صورتی که هر کدام از آنها فراهم نباشد، طرح با مشکل   همراه خواهد بود.
 
نکته ديگری که در اجرای طرحهای فولادی   بايد به آن توجه کرد، عدم بررسی و مطالعات فنی اقتصادی دقيق و ظرفيت طرحها است.   مطالعات اخير نشان ميدهد که طرحهای با ظرفيت پايين، از نظر اقتصادی مقرون به   صرفه نميباشند. از ديگر نکاتی که ميتوان به آن اشاره کرد، عدم وجود مديريت   يکپارچه بر فولاد کشور است. با واگذاری واحدهای فولادی کشور از يکپارچگی کاسته   شده است.
   
بسياری از مشکلات و   کمبودهايی که از لحاظ زيربناها و ... شاهد آن هستيم، به دليل عدم وجود مديريت   صحيح و برنامهريزيهای دقيق بوده است. در حال حاضر تعدادی از طرحها از لحاظ مکان   طرح دچار مشکل ميباشد و هزينههای سنگين را تحميل ميکند. برای مثال در جايی که   توانايی برداشت آب برای اجرای طرح های فولادی را ندارد، بايد برای آبرسانی از   کيلومترها فاصله، آب تامين نمود و همچنين مسئله مهم حمل و نقل چند باره مواد و   محصول ميباشد. ضمنا لازم است کليه دستگاههای اجرايی و مسئولان ذيربط از جمله   استانهای کشور در جهت تامين زيربناها، همکاری لازم و کافی بعمل آورند . مهندسی متالورژی:   تحريمها تا چه ميزان بر فناوری موجود در صنايع فولاد تاثير گذاشته و به طور کلی   تا چه ميزان با فناوريهای روز دنيا هماهنگ هستيم. دکتر کرباسيان: در خصوص بيان   مشکلات ناشی از تحريمها، قابل ذکر است که قرار بوده طرحهای استانی فولاد از زمان   شروع (سال 1386) طی سه سال به بهرهبرداری برسد که تاکنون به نتيجه   نرسيده است.
 
همچنين به دليل شرايط تحريمی، تاکنون   تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهای توليد ، با قيمت های بالا و تاخير   زياد انجام شده است. بر اساس توضيحات فوق مشخص است که تحريمها به عنوان يک نکته   مثبت نبوده اما بنا به وظيفه در جهت حفظ منافع ملی و جلوگيری از تعطيلی واحدها،   تلاشهای زيادی انجام شد تا اثر منفی تحريمها به حداقل ممکن برسد؛ که يکی از اين   تلاشها، تشويق در بوميسازی از طريق مهندسی معکوس و تامين برخی تجهيزات مورد نياز   بوده است، که ميتوان به عنوان موفقيتهای اقتصاد مقاومتی از آن نام برد. مهندسی متالورژی:   با توجه به وضعيت انرژی و مراحل بعدی هدفمندسازی يارانههاقابليت رقابت با ساير   کشورها به ويژه کشورهايی مثل هند، چين و ترکيه را چگونه ارزيابی مينماييد؟ دکتر   کرباسيان: کشور چين دارای منابع بسيار زياد زغالی است و عمده توليد فولاد آن به   روش کوره بلند توليد ميشود، اما هند و ترکيه حدود 60-70 درصد فولاد خود را از   طريق روش کوره قوس توليد ميکنند با اين تفاوت که در هند عمده تامين مواد آهنی از   طريق توليد آهن اسفنجی انجام ميشود.
 
روش کوره قوس نسبت به کوره بلند از   مصرف انرژی بالاتری برخوردار است (البته با ترکيب شارژ آهن اسفنجی). بديهی است   بهای انرژی در روش توليد فولاد به روش کوره قوس تاثيرگذارتر است از اين جهت لازم   است آزادسازی قيمت انرژی برای صنايع فولاد با دقت همراه با رفع مشکلات اين صنعت   و افزايش بهره وری صورت گيرد در غير اين صورت تصميم زود هنگام و سريع در خصوص   مبحث تعيين بهای انرژی ميتواند باعث غيراقتصادی شدن اکثر واحدهای توليدی و   تعطيلی آنها شود. يکی از راههای کاهش وابستگی صنعت به منابع انرژی، خلق   فناوريهای جديد با هدف حفاظت از منابع طبيعی، ارتقای فرآيندهای نوين توليد فولاد   سازگار با محيط زيست و افزايش بهرهوری در واحدهای توليدی ميباشد.
   
مهندسی متالورژی:   استانداردهای فولادهای توليدی در مقايسه با استانداردهای جهانی چگونه است؟ دکتر   کرباسيان: فولادهای توليد شده در واحدهای بزرگ فولادسازی کشور تلاش شده از   استانداردهای جهانی برخوردار شوند و سابقه صادرات محصولات فولادی به کشورهای   مختلف جهان اثبات اين ادعا است، اما با توجه به تنوع بسيار زياد انواع فولادها   لازم است سخت افزار و نرم افزارهای مورد نياز جهت توسعه توليد و توليد به سمت   فولادهای آلياژی و کيفيتر فراهم شود . مهندسی متالورژی:   نظر خود را در مورد واردات اقلام فولادی اعم از مقاطع و ورق بيان نماييد. دکتر   کرباسيان: بر اساس آمارها در حال حاضر مصرف فولاد کشور حدود 23 ميليون تن در سال   برآورد شده است که حدود 15 ميليون تن آن در داخل کشور توليد ميشود. به جز   مجوزهای صادره برای بخش خصوصی در جهت افزايش ظرفيت توليد فولاد کشور، ايميدرو   نيز در حال اجرای 7 طرح فولاد استانی ميباشد که اين طرحها هر کدام به ظرفيت 800   هزار تن بوده و قابل افزايش تا يک ميليون تن هستند، با بهرهبرداری از آنها در   مجموع 7 ميليون تن به ظرفيت توليد فولاد خام کشور افزوده ميشود ضمن اينکه برخی   ديگر از طرحهای در دست اجرای زير سقفی فولادی کشور به زودی وارد فاز بهرهبرداری شده   و در مرحله توليد قرار خواهند گرفت. به هر حال فولاد نيز مانند ساير موارد بازار   خود را دارد اگر ما بتوانيم توليد اقتصادی و قابل رقابت از هر حيث با جهان داشته   باشيم در ازای واردات ميتوانيم صادرات داشته باشيم. بايد مثل رود بود چرا که رود   هميشه مسير خود را پيدا ميکند و به آنجا ميرود که نياز زمين است و چالهها را پر   ميکند. محدوديتها نميتواند تا ابد ادامه داشته باشد، قوانين در جهت کمک به توليد   داخل وضع ميشوند تا توليد کشور ارتقا يابد اما اگر اين کمکها مديريت نشود، به   هدر رفتن منابع را به دنبال خواهد داشت و آن وقت است که مصرفکننده به سمت رفع   نيازها، از بازار داخل بيرون خواهد رفت. مهندسی متالورژی:   در مورد صنعتی بزرگ مثل فولاد مسلما کشور بايد دارای نقشه راه باشد.
 
آيا چنين نقشهای وجود دارد؟ در اين   مورد از دولت تدبير و اميد چه انتظاری است و چه بايد کرد. نقش ايميدرو دراين   زمينه چيست؟ دکتر کرباسيان: قطعا وجود نقشه راه برای صنعت فولاد ضروری است و در   اين زمينه بايد ذکر شود طرحی تحت عنوان "طرح جامع فولاد " حدود سال 83   تنظيم شد. اين طرح اکنون با شرايط جديد ور در حال بازنگری است و اميد است در   آينده نزديک يک سند چشم انداز و نقشه راه صنعت فولاد ارايه شود. همانطورکه قبلا   ذکر شد صنعت فولاد کشور نياز به يک مديريت منسجم دارد
 
در اين سالهای واگذاری نقش ايميدرو و   تاثيرگذاری آن بر صنايع معدنی بسيار کم رنگ و تا حدی که در مرحله حذف قرار گرفت.   از دولت تدبير و اميد انتظار ميرود در جهت حفظ منافع ملی کشور تصميم مقتضی را   اخذ نموده و برای اين صنعت متولی و مسئول تعريف نمايد. مهندسی متالورژی: چنانچه   سخنی ناگفته باقی مانده بيان فرماييد. دکتر کرباسيان: حمايت از بخش خصوصی، سياست   دولت و ايميدرو است و بر اين اساس برنامه راهبردی ايميدرو اوايل سال 93 با   اولويت بهرهمندی بيشتر از بخش خصوصی بازنگری ميشود. راهبرد جديد ايميدرو با اين   ديدگاه در حال تدوين است و بزودی اعلام خواهد شد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ایمیدکو  می باشد